مقاله

نمایش دادن همه 15 نتیجه

 • فرآیند فن آوری برای تولید سیمان کارآمد و پایدار

  تاریخ انتشار: 7 آذر 1397تعداد فروش: 3تعداد بازدید: 551
  8,000 تومان
 • کاربردهای استفاده از نانو مواد در بتن

  تاریخ انتشار: 7 آذر 1397تعداد بازدید: 525
  10,500 تومان
 • ارزیابی بلوغ استراتژیک در یک شرکت بزرگ

  تاریخ انتشار: 7 آذر 1397تعداد فروش: 2تعداد بازدید: 417
  4,800 تومان
 • مقاله حمایت مالی و فقر: نقش درآمد نسبی

  تاریخ انتشار: 7 آذر 1397تعداد فروش: 1تعداد بازدید: 405
  11,000 تومان
 • مقاله هوش مصنوعی در مدار سرویس طراحی نرم افزار

  تاریخ انتشار: 7 آذر 1397تعداد بازدید: 431
  8,900 تومان
 • مقاله طراحی مشارکتی در عصر رایانش ابری

  تاریخ انتشار: 7 آذر 1397تعداد فروش: 2تعداد بازدید: 387
  4,500 تومان
 • مقاله نگرش برند و جستارهای موتور جستجو

  تاریخ انتشار: 7 آذر 1397تعداد فروش: 1تعداد بازدید: 394
  8,000 تومان
 • مقاله تأثیر فناوری بر روابط درون‌سازمانی

  تاریخ انتشار: 7 آذر 1397تعداد بازدید: 753
  5,000 تومان
 • مقاله روشی بر مصاحبه پدیده‌شناسی

  تاریخ انتشار: 7 آذر 1397تعداد فروش: 2تعداد بازدید: 429
  6,000 تومان
 • مقاله کاربرد داده کاوی در یک بانک روستایی

  تاریخ انتشار: 7 آذر 1397تعداد فروش: 1تعداد بازدید: 253
  7,000 تومان
 • مقاله فشار دستمزد و کیفیت حسابرسی

  تاریخ انتشار: 7 آذر 1397تعداد بازدید: 473
  42,900 تومان
 • مقاله تاثیر مدیریت کیفی روی نوآوری سبز

  تاریخ انتشار: 7 آذر 1397تعداد فروش: 1تعداد بازدید: 463
  22,000 تومان
 • مقاله پلاسما در پزشکی

  تاریخ انتشار: 7 آذر 1397تعداد فروش: 1تعداد بازدید: 728
  7,000 تومان
 • مقاله ایجاد آگاهی از برند در شبکه های اجتماعی آنلاین

  تاریخ انتشار: 11 آبان 1397تعداد فروش: 3تعداد بازدید: 452
  14,000 تومان
 • مقاله هرزنامه (اسپم ها) و ارتباطات بازاریابی

  تاریخ انتشار: 11 آبان 1397تعداد فروش: 5تعداد بازدید: 641
  18,000 تومان